Peaking in New York

10601926336_bf3d971150

Samtidig et annet sted…