The London eye.

11441545665_4eb086f14c

Samtidig et annet sted…