The High Line New York

11601006136_06b0ce1069

Samtidig et annet sted…