New York State Route 67

11809744225_60d5e9265e

Samtidig et annet sted…