London 15 January 2014 002

11977994093_1f8252014c

Samtidig et annet sted…