Steam & Press Ltd, Croydon, London CR0

12085006114_459819550b

Samtidig et annet sted…