London February 3 2014 B&W 068 Number Ten Garden

12294565074_09b03678ac

Samtidig et annet sted…