Teknologidagen 2014 i Oslo

12323707894_b27370d60e

Samtidig et annet sted…