Kode4 Graffiti February 2014

12323414213_33953e7239

Samtidig et annet sted…