Gamle Bybro sett fra Kjøpmannsgata (1960-tallet)

13289151154_6bd10f8985

Samtidig et annet sted…