Peacocks at Kew Gardens

13414470784_8532902eb6

Samtidig et annet sted…