Oslo - 2017

32705588076_09136241e7

Samtidig et annet sted…