Uklar, men fine farger ...

15176388779_39482b8c99

Samtidig et annet sted…