Kule våpenskjold

15340127636_5585f19703

Samtidig et annet sted…