London February 24 2017 (32) Springfield Park Hackney

32247428574_2b8144166b

Samtidig et annet sted…