Regiment Sørland

Krutt og kunst.

2858492875_c358cd6e89

Samtidig et annet sted…