Regiment Sørland

Krutt og kunst.

2858494009_453628f4d2

Samtidig et annet sted…