Regiment Sørland

Krutt og kunst.

2858493845_668ec63b54

Samtidig et annet sted…