Borgermester Niels Krog Bredahl (1733 - 1778)

4525812852_d01b22e58a

Samtidig et annet sted…