Oslo #113.jpg

4854921744_b36c755bf4

Samtidig et annet sted…