"Alle har vikeplikt for trikken." Genial reklame på trikken i Oslo. #ruter

5828727188_27713eff46

Samtidig et annet sted…