Oslo

7987174715_055dea61f4

Samtidig et annet sted…