Kort tilbakeblikk på min bruk av EDB

4129822773_0032f8f066

Samtidig et annet sted…