Oslo

2840073017_2b378e753f

Samtidig et annet sted…