Some Mirrored Merce

8388894529_1364257425

Samtidig et annet sted…