Om fotografi på internett

Her kan vi sammen lage en liste med linker til websteder som tar opp, presenterer og/eller diskutererer ulike tema innenfor fotografi, bilder og i det hele tatt. Her er det bare for alle og enhver og tilføre det de måtte føle for at passer inn. Tanken er at dette kan være en linkewiiki under stadig utvikling, men med fokus på det bildemessige – ikke utstyr og utstyrsomtaler.

1.) American Suburb X

2.) Magnum Photo’s blogside