Blok P - rivning som ritual?

Blok P i Nuuk ble bygget i 1965–68, et knapt tiår etter at Grønlands status som koloni av Danmark ble opphevet. Den skulle tilby «anstendige» boliger til en materielt fattig befolkning, og var del i en danskledet industrialiserings og sentraliseringspolitikk. Det gikk imidlertid få år før blokka ble forbundet med store sosiale problemer. I 2009 besluttet det nyetablerte Grønlands Selvstyre at Blok P skulle rives tross stor boligmangel; forfall og forekomster av miljøgifter ville gjøre en rehabilitering altfor dyr.

Prosjektet «Blok P – rivning som ritual?», som er et samarbeid mellom fotograf Carsten Aniksdal og samfunnsgeograf Tone Huse, undersøker om rivningen også kan oppfattes som en symbolsk handling. Hva representerer Blok P i Grønlands historie? Hvilke typer byliv medførte den, og hvilke muligheter kan finnes i dens tomrom? Kan rivningen av Blok P anses som et brudd med landets koloniale arv? Eller representerer rivningen snarere en sosial opprensking? Kan den fremstå som et ritual, og i så tilfelle, for hvem?

På Lanternen i Oslo kan du fra 6. februar til 5. mars se utvalgte fotografier fra prosjektet. Vi vil invitere alle Havfolk til åpningen klokken 19.

I Naustet spiller Pistol & Bart fra klokken 20, fra klokken 21 spiller Beneva vs. Clark Nova.

Velkommen!

Legg til ekstern kalender…