In These Great Times


Thomas Bayrle, Victor Boullet, Paul Chan, Ane Hjort Guttu, Jenny Holzer, Kristine Kemp, Per-Oskar Leu, Adrian Piper, Lina Selander, Mladen Stilinović og Sturtevant.


21. februar – 27. april 2014

Kuratert av François Piron, Lyon / Paris

-

Kunstnernes Hus har gleden av å åpne dørene til den internasjonale gruppeutstillingen In These Great Times. Utstillingen er kuratert av den franske kuratoren François Piron og sammenstiller noen av den politiske kunstens viktigste aktører med unge skandinaviske kunstnere. Flere av verkene i utstillingen har blitt utført som en direkte respons på innbydelsen fra Piron.

Tematisk tar utstillingen utgangspunkt i den østerrikske forfatteren og journalisten Karl Kraus’ virksomhet (1874 – 1936). Kraus jobbet utrettelig med å avsløre hykleriet og det betente språket i sin «storslagne» samtid. Dette kommer ikke minst til uttrykk i hans tekst In These Great Times, som mange hevder var en profeti i forhold til den kommende verdenskrigen. Utstillingens kurator François Piron har løftet perspektivet for å se om arven fra en slik historisk person kan forvaltes av samtidskunsten.

Piron opplever at den eksisterer i en rekke beslektede strategier i måten kunstnere harselerer med og undergraver det dominerende språk og vrir på den distanserte kritiske analysen. Dette kommer til uttrykk gjennom satire, parodi, repetisjon og “détournement”, situasjonistenes metode for å gjenvinne kunstens radikalitet. Piron: “Today more than yesterday, pacification, consensus, commodification and the desire of inclusion triumph over resistance to the accepted ideas of the prevailing language. Therefore this question: how can indignation be expressed today?” Utstillingens kunstnere svarer gjennom å angripe og behandle temaer som konsumkritikk, herskende ideologier, rasisme og sjåvinisme. I ustillingen etableres også et arkiv over en anerkjent norsk kunstners etterlatenskaper, og et forslag til en offentlig skulptur i parken foran Politihuset i Oslo vises frem.

François Piron har kuratert flere anerkjente utstillinger for prestisjefulle kunstinstitusjoner som Reina Sofia i Madrid og Palais de Tokyo i Paris. Han tar ofte utgangspunkt i en litterær person som fungerer som talerør for utstillingen. Tidligere har han blant annet undersøkt Raymond Roussels’ innflytelse på den europeiske og amerikanske surrealismen.


Utstillingen er gjennomført med støtte av:

Legg til ekstern kalender…