Omvisning med Stein Koksvik

Det blir omvisning med Stein Koksvik i utstillingens hans “Tusen takk det blir aldri nok / Tusen takk det holder nå” lørdag 22. februar kl. 13.

Velkommen!

Om utstillingen Tusen takk det blir aldri nok / Tusen takk det holder nå sier Stein Koksvik at det kan være et forsøk på å favne en kanskje humoristisk og misantropisk holdning til begjær og lyst på den ene siden og lede, livsangst/dødsangst på den andre siden. Her kan også kunstnerens vinglete og etter hvert lange karriere som en rundt 50 årig billedkunstner også kunne leses som en innfallsvinkel til tittelen, mener han selv!

Utstillingen består av tre deler: En fremvisning av tegninger utført daglig i ett år, maleriinstallasjonen «Utstansede landbruksmaskindeler / Svart transparent Joker» og en installasjon som bærer utstillingens tittel.

Det visuelle i denne utstillingen spenner mellom et tivoli eller «funfare» aktig uttrykk og et mer åpent billedkunstuttrykk. Historiefortellingene eller det narrative ligger i spennet mellom blyanttegningene og de andre gruppene med mere skulpturelle arbeider, og krysskoblingene av historier og mothistorier som kan oppstå i dette spennet. Utstillingens form tilstreber et skjørt og samtidig kontant uttrykk, og balanserer mellom struktur og kollaps. Dette er en holdning som har utviklet seg i det prosessrettede atelierarbeidet og fra utstilling til utstilling gjennom mange år.

Legg til ekstern kalender…