Lansering av Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian Video Art


Feil forlag og Videokunstarkivet har gleden av å ønske velkommen til lansering av boken Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian Video Art.


I auditoriet bak kafeen vil Videokunstarkivet vise et kort videoprogram med et knippe historiske godbiter fra de aktuelle kunstnere. (totallengde ca 30 min, programmet går i loop gjennom kvelden)


Videoprogram:

  • Marianne Heske: A Video Point of View (1977)
  • Terje Munthe: Video-Audio-Ago (1983)
  • Morten Børresen: Toilet Mirror (1983)
  • Kjell Bjørgeengen: Video Distinctions (1985)
  • Inghild Karlsen: Running (1988)
  • Jeremy Welsh: The Go, No Go Detector (1997)


Forfatteren og flere av de involverte kunstnerne vil være til stede.

Under lanseringen blir det mulig å skaffe seg en bokpakke til en gunstig lanseringspris.

Dj Dølle Jølle spiller tidsriktig musikk.
_______


Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian Video Art.


En bok av Marit Paasche.


Utgitt av: Feil forlag/Videokunstarkivet


Kunstnere: Marianne Heske, Terje Munthe, Morten Børresen, Kjell Bjørgeengen, Inghild Karlsen, Jeremy Welsh


I samarbeid med Videokunstarkivet utgir Feil forlag boken Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian Video Art. Den springer ut av Videokunstarkivets arbeid for å bevare og tilgjengeliggjøre en del av norsk kunsthistorie som bokstavelig og billedlig talt har stått i fare for å forvitre.

Lives and Videotapes: The Inconsistent History of Norwegian Video Art forsøker å finne ut hvordan, hvorfor og i hvilken sammenheng mange av de tidligste videoarbeidene i Norge ble til. Hvordan forstod kunstnerne video som medium? Hvilke referanser hadde de? Hvilket kunstbegrep opponerte de mot? Kunstnerne belyser ulike aspekter av den tidlige videokunstens historie i Norge som vi mener er fremtredende: relasjonen til andre kunstarter som skulptur, musikk, performance, teater, konseptualisme, kunstakademienes og kunstinstitusjonene rolle, samt en ny medievirkelighet.

Boken er ført i pennen av Marit Paasche, som er forskningsansvarlig for Videokunstarkivet, og inneholder seks dybdeintervjuer med kunstnere som på ulike måter bidro til å etablere video som en etablert kunstform i Norge. Boken inneholder i tillegg et bredt og unikt bildemateriale. Mike Sperlinger, tidligere assisterende direktør ved LUX, har bidratt med et forord.

Designere: Eriksen / Brown


Utgivelsen er støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord. Lanseringen i NY er støttet av OCA og Generalkonsulatet i New York.

Boken ble lansert internasjonalt under New York Art Book Fair tidligere i høst.


For mer informasjon:
Feil forlag
Videokunstarkivet


Legg til ekstern kalender…