Pasientorganisasjonen Thyroidea Norge markerer Verdens Stoffskiftedag 25. mai foran Stortinget

Helseminister Bent Høie møter kl 17 for å motta 12 000 underskrifter med krav om bedre behandling av stoffskiftepasienter

Hovedparoler:
Flere medisiner på blå resept!
250 000 pasienter – få stoffskiftesykdommer inn i helsepolitikken!
Mer og bedre forskning på stoffskiftesykdommer
Utvikling av bedre diagnostiske metoder!
Utvikling av nye medisiner – en eneste medisin fungerer ikke likt på 200 000 pasienter

Disse holder appell fra kl 17:
Per Egil Hegge
Helle Sydendal
Lars Omdal
Leder for Thyroidea Norge

Legg til ekstern kalender…