Vålerengaogomegnmidtukeskogspils

Sol. Fortreffelige folk. Forfriskende pils. Litt tvilsom pizza. Blir det noe bedre?

Legg til ekstern kalender…