Ingrid Eggen / Ana Rita Antonio / Idun Baltzersen / Ingri Haraldsen & Petter Buhagen / Elin Hedberg / Hanne Frey Husø

INGRID EGGEN / ANA RITA ANTONIO
Gjennomgående i Ingrid Eggens (f. 1979) kunstneriske praksis er en konseptuell holdning til kroppen og dens funksjoner og dysfunksjoner i forhold til kommunikasjon, representasjon og bevissthet. Eggens fotografier fortoner seg som studier av bevegelse og handlinger der kropper bøyer og vrir seg på måter som kan synes umulig. Kroppen er det mest hverdagslige og næreste vi har, samtidig oppstår det en spenning i disse positurene som også hinter om det absurde og alvorlige ved tilværelsen selv.
I Akershus Kunstsenter skal Eggen blant annet vise en videreføring av prosjektet Knegang, der menneskets non-verbale kommunikasjon og symbolbruk gjennom kroppen står sentralt. Hva er kroppslig kommunikasjon og hvordan bryte den ned? Hva skjer når den affektive kroppen (i betydning ukontrollert) er med på å forme betingelsene for bevegelse og ytring?
Også Ana Rita Antonio (f. 1980) utforsker det språklige i sine arbeider. Men der Eggen utforsker kroppens språk, lar Antonio spesifikke verb være styrende for hvordan hun behandler objektene hun arbeider med. «Å balansere», «å stable», «å reparere» har vært førende for hvilke handlinger hun har utsatt objektene for, og for hvilke nye konstellasjoner de går inn i. I både fotografi og installasjoner møter vi lett absurde sammenføyninger, som for eksempel i Fruit Plates der ulike frukter er skåret opp og satt sammen på nytt sammen med tallerkener. Gjennom disse koblingene ska- pes det nye helheter, som også åpner for spørsmål rundt form, komposisjon og ikke minst de hverdagslige objektene i vår umiddelbare nærhet.

Utstillingene er kuratert av Tor Arne Samuelsen.

OM MATERIALER OG MULIGHETER
På hvilken måte er materialer styrende for hvordan kunstverk formes og for kunstuttrykket i seg selv? I de fire prosjektene som i 2017 utgjør Kunstvisittens utstilling står det materialspesifikke sentralt. Arbeidene preges av en oppmerksomhet overfor materialenes egenskaper og begrensninger, samtidig som kunsten åpner for individuelle refleksjoner.
Idun Baltzersen (f. 1987) jobber med tresnitt i store formater, og innlemmer også trykkplatene som verk. Monumentale treplater og papirtrykk om hverandre utgjør større installasjoner der både prosess, sluttprodukt og det materialspesifikke flettes sammen. Til denne utstillingen har hun arbeidet med «hestejentas verden», i en serie kalt Flokken.
Treverk finner vi også i arbeidene til Ingri Haraldsen (f. 1984) og Petter Buhagen (f. 1983). Saltation tar utgangspunkt i mikroskopiske saltkorn, der lag på lag med treplater er sammenføyet til nye objekter. Forstørret opp til det ugjenkjennelige, har saltkornene nå blitt til organiske, rene skulpturer.
Fra tre er ikke veien lang til papir, som Hanne Frey Husø (f. 1974) arbeider med. Uavhengig av tematikk, er dukker og bøker i håndlaget papir et sentralt virkemiddel i hennes arbeider, og deres karakteristiske overfalter gir dem et levende særpreg. I prosjektet Botanikk for Adelaide er det kulturhistorien om plantene lin, iris og lilje som er utgangspunkt.
Som en motsats til treverket jobber Elin Hedberg (f. 1988) i metall, og til denne utstillingen vil hun vise prosjektet Forandringer. Hedberg arbeider med bruksobjekter som hun abstraherer og endrer, der metallplater er hamret ut til korpusformer. Objektene innbyr til å bli tatt på, noe også kunstneren spiller på gjennom montering og presentasjon.

Utstillingen er kuratert av Kunstvisitten v/ Kirsten Mørck, Mari Krokann Berge og Gabriella Göransson. Kunstvisitten er en avdeling i Akershus Kunstsenter som lager produksjoner for helse- og sosialinstitusjoner. Utstillingen skal deles opp i fire mindre enheter, hvor alle skal turnere i 16 institusjoner i Akershus fylke i 2017.

Legg til ekstern kalender…