In many hands av Kate McIntosh

Det er sjelden lov å ta på kunstverk i en utstilling (eventuelt røre ved … på en utstilling), selv om det kan være fristende. Enkelte ting bare roper på berøring for synssansen strekker ikke alltid til. Denne forestillingen byr imidlertid på nærkontakt av første grad i en utstilling som også er et laboratorium hvor gjenstandene kommer til deg. Publikum inviteres til å kjenne og berøre, men også til å høre og se, eller lukte seg frem til hva vi holder i hendene. Objektene er av forskjellig karakter og nøye utvalgt. De spiller en sentral rolle der de vandrer fra hånd til hånd sammen med forventingen skapt av de andres reaksjoner. Hovedrollen er det derimot hendene som har. In Many Hands er et drama om sansenes samspill og en unik anledning til å gjenoppdage berøringssansen. Den handler om hvordan vi opplever ting i verden, og hvordan vi tar inn ting rundt oss som vi får fra andre. Hva skal til for at vi endrer våre oppfatninger?

Kate McIntosh har bakgrunn fra dans, men arbeidene hennes er overskridende både med hensyn til sjanger og hva man vanligvis forbinder med en forestilling. Felles for dem alle er en spesiell kontakt og spøkefull tone med publikum. På sympatisk maner evner hun å fremkalle deltakelse, ikke først og fremst av enkeltpersoner, men av hele gruppen. I så måte er denne forestillingen intet unntak. In Many Hands er en forestilling som berører. Du vil garantert se litt annerledes på verden etter dette.

Legg til ekstern kalender…