CAN presenterer Kunstnernes åpne klimamikk 2017

Historisk sett har natur og kultur blitt sett på som motsetninger, naturen skulle temmes og kultiveres. Hvis vi skal ta vår tids naturvitenskapelige forskning på alvor vil det ha konsekvenser for vårt syn på samfunn og kultur.

Naturen, både som fenomen og kulturell fortolkning, er sentrale referansepunkt for mange kunstnere. På ulike vis undersøkes begreper om økologi, utvikling, globalisering, etikk, estetikk.
Hvilke nye fortellinger er i gjære og formes gjennom kunstnerisk utforskning og utveksling?

Vi inviterer deg til å komme, oppleve og delta i møte med kunstnerne! Både performative, intellektuelle, visuelle og lydlige tilnærminger til økologiske og miljø-orienterte problemstillinger kjennetegner de
kunstneriske utrykkene vi her vil få møte.

*Omvisning og samtaler i utstillingen: kl. 13.00 – 14.00

Kunstnerens åpne mikrofon med program: kl. 14.00 -16.00*

Deltagende kunstnere:
Kristin Aarnes, Siri Austeen, Diego Belda, Tuva Hennum, HC Gilje,
Anita Hillestad med Inari Virmakoski , Elisabeth Jarstø, Erland Kiøsterud, Kirsty Kross, Elisabeth Medbøe, Nina Ossavy, Ylva Owren, Marius Presterud,
Svanhild Rohdin, Torild Rødland, Åsmund Seip, Ingrid Solvik, Reidun Solvik,
Juliana Spahr ved Paal Bjelke Andersen, Johan Söderström, Alfred Vaagsvold,
Wolf Wolfsmoon, Calina Pandele Yttredal.

Medarrangør Deichmanske Hovedbibliotek

Et arrangement i ""*Klimafestivalen § 112, 2017*":http://klimafestivalen112.no/

Foto: S. Austeen/ © 2017

Legg til ekstern kalender…