Blomster og bier, vind og vann – en kveld med pollinering

Pollinering er overføring av pollen av riktig slag fra en pollenbærer til et arr. Dette kveldsarrangementet i Botanisk hage blir et mini-kurs for å se etter mange ulike og spennende måter pollinering kan skje på.

Denne kvelden blir det mini-kurs i pollinering. Ikke alle er klar over at pollinering er livsviktig for oss mennesker. Uten pollinering blir det ikke produsert nok mat. Insekter er viktige for matproduksjonen i verden, og god pollinering er med på å øke avlingene.

I planteriket finner vi mange ulike måter for hvordan pollen overføres fra en blomst til en annen.
Det kan skje med vind – da er blomstene ofte åpent plasserte, de har løse og dinglende rakler eller pollenbærere, pollenet er lett med glatt overflate og det er en stor produksjon av pollen hos disse artene.

Det kan også skje med dyr, både insekter, flaggermus og fugler. Vi vil se hvordan disse arter har blomster med farget blomsterdekke, duft, nektar eller annet som tiltrekker seg dyr. Pollenet ser annerledes ut; det har ofte pigger og papiller, og er tyngre. Disse artene har mindre pollenproduksjon.

Noen blomster pollinerer seg selv. Ved såkalt selvpollinering overføres pollen fra pollenknapp til arr i samme blomst. Denne metoden fungerer imidlertid ikke hos alle blomster.
Nabopollinering er overføring av pollen fra pollenknapp i én blomst til arr i en annen blomst, men på samme individ. Fremmedpollinering er overføring av pollen fra pollenknapp hos ett individ til arr hos et annet. Vi skal finne arter som demonstrerer alle disse ulike typene av pollinering!

Når kvelden er over, vil vi kunne summe ut som insekter i forsommernatten og begrunne hvor utrolig mange tilpasninger som utviklet seg i planteriket.

Legg til ekstern kalender…