OSLOFJORD ECOLOGIES EXPERIENCE

Velkommen til Oslofjord Ecologies Experience
Oslofjord Ecologies er et kunst- og forskningsprosjekt om kulturell og
miljømessig bærekraft i en områdespesifikk kontekst, der økologi forstås
som et mangfoldig prinsipp hvor miljø, sosial og mental likevekt er i
samspill med hverandre. Samtidskunst suppleres av teknologi, radikal
pedagogikk, biologi og utforskning av kulturarv for kunstproduksjon av
eksperimentell og performativ art. Basert på tidligere Oslofjord
Ecologies-verksted og samarbeid i de internasjonale prosjektene “Renewable
Futures” og “Hybrid Labs”, vil utstillingen bli ledsaget av et program med
performance og workshops som er åpne for allmennheten, og som tilbys
studenter og unge gjennom utdanningsinstitusjoner.

Utstilling:Siri Austeen, Kristin Bergaust, Anneke van der Fehr, Tona
Gulpinar, Alexis Parra, Sabine Popp, Rasa Smite and Raitis Smits, Elin T
Sørensen, Gunhild Vatn

Åpningskvelden lørdag 12.august
Ingebjørg Torgersen performance lecture 10-15 min: " å væreFN`s
bærekraftmål nummer 6: Clean water and sanitation"

Performance og workshop i utstillingsperioden:
søndag 13.august I åpningstiden,12-16
Nina Vestby: “Social Embroidery Community, narrative stitches, one world,
multiple stories.” Tøyen, Bronx, Harlem, Moss.
Gratis, passer alle aldre, alle velkommen.

fredag 18.august 18.00 kveldsarrangement
Interactive Browsing Beauty: Andrea Sunder-Plassman, Sigi Torinus, Brent
Lee.

lørdag 19.august
Tid: I galleriets åpningstid
Hanan Benammar & Camilla Dahl : Performance episode I & II

søndag 20.august Finissage
Performance Lecture av Cathrine Constance
“Almenningens tragedie (evt komedie), livet på Langøyene”

Dokumantasjon av prosjektene:
[email protected] “Eco Echoes”
Andrew Gryf Paterson:
Nina Vestby
Andrea Sunder Plassman: SenseLab

Mer info : oslofjordecologies.net

Legg til ekstern kalender…