Allmenningens Tragedi - Performance & Finissage for Oslofjord Ecologies Experience

For å feire Oslofjord Ecologies Experience og for å markere siste dagen av utstillingen, kom og ta del av " Allmenningens Tragedi " et performance foredrag av Cathrine Constanse Gjelsnes.
Ryktet sier at Langøyene i Indre Oslofjord vil bli stengt neste år fordi det er behov for å få kontrol over forurenset jord. Den tidligere søppelfyllingen Langøyene har vært campingplass i femti år. Tyve års erfaring med øyliv fører til refleksjoner over allmenningen og menneskenaturens (u)ferdigheter i å vedlikeholde og dele den.
Enkel servering.
Cathrine Constanse Gjelsnes fokuserer på relasjonell estetikk, installasjon, video, performance og objekter. Temaene hentes hovedsakelig fra livet for kvinner og deres typiske arbeidsområder og handlinger i en bredere forstand.
Constanse har iscenesatt og legemliggjort ulike livserfaringer forskjellige steder, fra livet som vaskeriarbeider i Berlin eller husmor i Stuttgart, til poserende badenymfe i Krakow, Sofia og Oslo. Fru Felgen en aldrende intervensjon i dagliglivet oppsummerer mye av dette. Constanse har kuratert utstillingspogrammet og drevet Galleri 69 siden 2005. Hun var også et viktig medlem av legendariske GUN (Galleri Uten Navn/Gallery Without a Name) 1994-2004, begge non-profit prosjekter sentralt i Oslo.

Legg til ekstern kalender…