What is Left Behind

Kort om utstillingen:
Filosofer som Aristoteles og David Hume teoretiserte mye rundt kausalitet, og hvordan det er en logisk og ugjenkallelig sammenheng mellom årsak og virkning, handling og konsekvens.
På ulike måter er dette underliggende aspekter for kunstnerne i utstillingen What is Left Behind, der de tar utgangspunkt i alt fra naturkatastrofer og økologiske forhold, til refleksjon rundt prosess og formale problemstillinger i atelieret. Stikkord er atomprøvesprengninger, invaderende og utryddede arter, kropp og mat, kunstneriske prosesser og utforskning. Gjennom en rekke ulike teknikker – som installasjon, fotografi, tekstil, video, skulptur – belyser de konsekvenser av handling, fra det tilsynelatende ubetydelige, til omveltende følger som kan oppstå i kjølvannet av en enkelt handling.
Hvordan disse temaene gir resonans i kunsten er gjennomgående, men også utfallet av kunstneriske handlinger i seg selv. Hvilke spor etterlater en kunstner i sitt eget arbeid, og i hvilken grad er rester av prosess synlige i et verk? Og hvordan kan forhold i lokale og globale omgivelser få sitt ekko i kunsten?

Utstillingen er kuratert av Monica Holmen, og støttet av Norsk kulturråd. Individuelle prosjekter er også støttet av Norsk kulturråd, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Statens Kunstfond (DK) og Statens Værksteder for kunst.

Utstiillingsperiode er 29. september–29. oktober.

For mer informasjon, følg med på www.akershuskunstsenter.no

Legg til ekstern kalender…