Martinka Bobrikova & Oscar De Carmen : Living in the beginning of times 59.923885, 10.758991 / 10.17

Ny utstilling “Living in the beginning of times 59.923885, 10.758991 / 10.17” åpnet torsdag 5.oktober. utstillingen står til 29.oktober.

Martinka Bobrikova & Oscar De Carmen har samarbeidet siden 2005. Kunstnerduon bruker mange forskjellige media, installasjon, skulptur, video og lyd for å utvikle sine prosjekter. Gjennom å omhandle mekanismer og kontekst som makten bruker for å skape verdisystemer, prøver deres prosjekter å gripe inn på grensen mellom kunst og aktuelle spørsmål i samtiden, for å presentere forslag til det midlertidlige og utopiske. Utstillingen i RAM galleri er en fri fortsettelse av prosjektet “Living In The Beginning Of Times” som ble vist ved Greenlight district festivalen i Skien 2017.

Welcome to a new exhibition that opened Thursday 5th of October .
The artist duo, Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen has been working together since 2005. Their practice, which is often community based, aims at setting up new social ecosystems. By revolving around the mechanisms and context by which power creates systems of value, they seek to intervene on the border between art and current topics of contemporary life in order to bring about the proposition of the transitory and the utopian.
The exhibition in RAM is the free continuation of the eponymous project,“Living In The Beginning Of Times”shown earlier during Greenlightdistrict festival in Skien in 2017.
The artists will be present at the opening and we serve light refreshments.
Exhibition period 6th-29th October.

Legg til ekstern kalender…