CORTEXNOTATET

“Cortexnotatet” er en forestilling som folder seg ut på et bord hvor 12 mennesker er samlet.

På bordet utspilles brokker av hendelser, minner, fortellinger, oppspinn og sannhet. Bevisstheten er en ustabil størrelse i vår samtidskultur. Man forholder seg ofte til flere dimensjoner og tankene opererer på flere plan, mellom drømmer, informasjon og minner. Cortex (hjernebarken) er involvert i alle de komplekse hjernefunksjoner, som hukommelse, oppmerksomhet, sensoriske prosesser, tenkning, språk og bevissthet. Cortexnotatet er et glimt inn i en besynderlig bevissthetstopografi.
Fra storskala stedsspesifikke produksjoner, beveger vi oss denne gang mot en nær og tett publikumsopplevelse.

Legg til ekstern kalender…