slippefest for PROSOPOPEIA: Samtale mellom Arild Utaker og Ingrid Nielsen

Litteraturtidsskriftet Prosopopeia slipper årets tredje utgave, som har temaet “Poststrukturalismer” (i flertall).

På slippefesten frister vi med en samtale mellom Arild Utaker, professor i filosofi og Ingrid Nielsen, førsteamanuensis i allmenn litteraturvitenskap. De vil snakke om Nietzsche, om “poststrukturalisme” og om litteratur.

I bladet, som vil selges ved inngangen, tilbyr vi intervjuer med forfatterne av tre svært forskjellige Nietzschebøker i norsk akademia: Helge Pettersen, Ellen Mortensen, Arne Melberg. Dessuten oversettelse av Foucaults “Er mennesket dødt?”. Prosopopeiaintervjuet er denne gang med Arild Utaker. Ellers har vi tekster om Nietzsche, Irigaray, Deleuze, Derrida, Foucault, Butler, Said, Kristeva, Luhmann og Sokal-affair med mer.

Dørene åpner klokka 20.00 (Gratis blader til de som kommer først)

Hjertelig velkommen!

Det vil selges rimelig øl, hele natten…

Legg til ekstern kalender…