Norges overdosestrategi: hvordan lykkes?

Hva gjør Norge i dag for å få bukt på overdoser? Hva bør vi forbedre til den nye overdosestrategien som utarbeides?

Leder av norges overdosestrategi Martin Blindheim fra Helsedirektoratet forteller om dagens strategi, og om arbeidet mot ny strategi.

Martin Haraldsen har jobbet som lege og forteller om hva han mener vi kan gjøre bedre, og hva andre land har lykkes med.

Legg til ekstern kalender…