Verk Produksjoner: Manifest United

Med utgangspunkt i kunstneriske manifester fra de siste hundre årene, fordyper Verk Produksjoner seg denne gangen i en orkan av skiftende ideer, endringer og kunstnerisk innsikt. Manifestene er både eksentriske og skandaløse samtidig som de kombinerer humor, visdom og alarmerende krav.

Manifest United består av en kakofoni av stemmer fra ulike kunstretninger.

Legg til ekstern kalender…