Grete Swahn / 5. til 18. mai 2018

Grete Swahn arbeider med maleri som hovedfelt. Med utgangspunkt i det figurative maler hun med akryl og olje – i grenselandet mellom det abstrakte og det figurative.

Den visuelle utformingen er drivkraften i arbeidet med maleriet for henne, fra det mer spontane og ekspressive uttrykket, til mer kontrollerte og figurative motiver.

Hun henter mye inspirasjon fra naturen. Rent malerisk opplever hun naturen som en uuttømmelig idébank, hvor hun med ulike fargekombinasjoner maler indre og ytre landskapstemninger med vekt på det estetiske og visuelle.

Velkommen til vernissage lørdag 5. mai kl. 15.00 til 17.00
Åpningstider ellers: Onsdag til søndag 13.00 til 17.00.

Legg til ekstern kalender…