OK BOOK presenterer: Boklansering og samtale om norsk representasjon i utlandet

OK BOOK inviterer til lansering av første utgave av en ny serie utstillingsmonografier – ’Gavin Jantjes, The Exogenic Series (Aqua)’ og panelsamtale om norsk representasjon i utlandet.

Tid: Tirsdag 6. november kl. 18-20:30
Sted: Oslo Kunstforening, Rådhusgaten 19
Språk: Engelsk
Enkel servering
Gratis

Medvirkende:
Gavin Jantjes, billedkunstner og fhv. seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Anawana Haloba, billedkunstner
Ingrid Moe v/ Office for Contemporary Art Norway (OCA)
Lars Sture v/ Norwegian Crafts
Marianne Hultman v/ Oslo Kunstforening
Will Bradley v/ Kunsthall Oslo

Lanseringspris ’Gavin Jantjes, The Exogenic Series (Aqua)’: 200,- (250,- ordinær pris)

- Samtalen vil foregå på engelsk -

Tidligere i år presenterte Oslo Kunstforening utstillingen ’The Blue Hour’ ved Dakarbiennalen, hvor Gavin Jantjes var én av syv medvirkende kunstnere. Jantjes har lang erfaring fra internasjonale produksjoner både som kunstner og som kurator med base i Norge. Anawana Haloba er en av Norges mest representerte kunstnere når det gjelder biennaler, med representasjon i Venezia, Lyon, Sao Paolo, Sydney m.fl. Kunsthall Oslo har vært representert ved bl.a. NADA New York og er som de fleste andre institusjoner en aktiv deltaker i internasjonale diskurser som angår “kunstproduksjonens sosiale og historiske kontekst”.

Det er mye som gjøres for å fremme norsk delaktighet i og utenfor landets grenser. Hvordan legger man til rette for en deltagelse som sikrer høyest mulig synlighet og følgelig internasjonal bevissthet? Hvilke internasjonale visningsarenaer har kunstnerisk relevans? Og hvilke problemstillinger gjør seg gjeldende for støtteapparatet i en tid hvor nedskjæringer på kulturfeltet utgjør en ulmende trussel?

Når norske kunstnere blir invitert til å stille ut i Norge kan de fleste søke produksjonsstøtte fra Kulturrådet for å lage nye arbeider. De kan også søke støtte fra Vederlagsfondet, som er tilknyttet Norske Billedkunstnere (NBK). De blir invitert til å stille ut i utlandet finnes det derimot få steder de kan søke støtte for å utvikle nye arbeider. Institusjoner med fast tilhørighet i Norge opplever på samme måte mangel på offentlig drahjelp til produksjoner i utlandet i form av prosjektutvikling eller utvidet programmering.

Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Norwegian Crafts forvalter Utenriksdepartementets støtteordninger for henholdsvis visuell kunst og kunsthåndverk. Begge instanser ble grunnlagt med formål om å legge til rette for engasjement og formidling av norsk samtidskunst og kunsthåndverk i utlandet og for å styrke norskbaserte utøveres synlighet og posisjon internasjonalt. Utstillingsproduksjon utgjør en viktig bestanddel av deres utadrettede aktiviteter, OCA som ansvarlig for Norges deltagelse ved Venezia-biennalen og Norwegian Crafts gjennom kuraterte visninger i messe- eller gallerisettinger.

Når det gjelder norsk media kan det kan fremstå som at i prinsipp kun Veneziabiennalen og Documenta utgjør nevneverdige internasjonale utstillinger. Norsk representasjon i andre sammenhenger vies veldig liten interesse. Dette kan i en viss grad skyldes manglende dekning for reiseutgifter hos redaksjoner, dog dette er et fattig argument når fremstilling av intervjuer med eller omtale av kunstnere i forkant av en utstilling/deltakelse er vanlig praksis ellers. Hvorfor er norsk medias interesse for det som skjer i utlandet så liten?

-

Undeniably, a lot is done to promote Norwegian participation both within and beyond the country’s perimeters. How can we design and support dynamic participation – securing the best visibility and international awareness possible? How does an artist or institution judge which international arenas are artistically relevant? And what sort of reservations arise within the contemporary art sector in a time characterised by the constant threat of budget cuts and economic rationalism?

Artists from, or based in Norway are able to apply for production grants from agencies such as the Arts Council and The Artists Relief Fund for Visual Arts (BKH) in order to create new works, if those works are to be created or exhibited in Norway. However, when artists based in Norway are invited to take part in international exhibitions, the opportunities for production support are scarce. Norwegian contemporary art institutions are simultaneously struggling to realize on-site productions and expanded programming internationally*.

Funding from the Foreign Ministry towards the visual arts and contemporary crafts are managed and distributed by the Office for Contemporary Art Norway (OCA) and Norwegian Crafts respectively. Both programmes were founded to facilitate “the promotion of Norway internationally through managing grant programs of artistic (…) nature”.

International activities of Norwegian artists and institutions seem to gain little attention from the media in Norway, except in the case of seasonal highlights such as the Venice biennale or Documenta. Why is such a lack of interest from the media back home?

*Most public funds are limited to cover costs for travel and accommodation, transport, insurance and promo material.

- The conversation will take place in English -

Legg til ekstern kalender…