Drop-in lesesirkel

Drop-in-lesesirkel er hyggelig og passer for alle. I drop-in-lesesirkelen samles vi om å lese og diskutere en ny novelle og et nytt dikt hver gang. En bibliotekar velger litteraturen og leder lesefellesskapet. Det er en overraskelse hvilken tekst vi skal lese.

Teksten leses høyt av bibliotekaren og/eller deltakere som har lyst. Vi stopper underveis i lesingen og snakker om det vi har lest. Denne måten å dele lesing på kalles shared reading og er inspirert fra England, der flere hundre grupper samles hver uke for å lese sammen.

Deichman Hovedbiblioteket har drop-in-lesesirkel annenhver tirsdag kl 17.30-19.00 i partallsuker

Deichman Torshov har drop-in-lesesirkel annenhver tirsdag kl. 17.30-19.00 i oddetallsuker

Begge steder får du lett servering. Velkommen!

Legg til ekstern kalender…