KARNEVALET - Bli med på en interkulturell protest!


Scroll down for English -

KARNEVALET – BLI MED PÅ EN INTERKULTURELL PROTEST!

Fastelavn, 3. mars 2019

Starter kl. 15 fra Vaterlandsbrua ➝ Oslo S ➝ Fridtjof Nansens Plass ➝ Eidvollsplass ➝ Youngstorget ➝ Ankomst ca kl. 17:30 Vaterlandsbrua

17:30-21:00 Gatefest!

21h00-00h00 After Party at Dattera til Hagen!
www.facebook.com/events/107…

KARNEVALET er en feiring av den multikulturelle byen som Oslo har blitt og en protest mot rasisme, islamofobi og diskriminering.

Kunst, kreativitet, frihet og mangfold er nødvendige elementer for et levende demokratisk samfunn. Vi inviterer derfor kunstnere, aktivister, skoler, organisasjoner og alle som som vil være med til å samles rundt disse verdiene på fastelavn, 3. mars 2019 kl. 15 ved Vaterlandsbrua.

Ta med eksperimentelle, fantasifulle, metamorfe, poetiske eller provoserende ting å bruke i paraden – eller bare kom som du er!
Vi har også invitert kunstnere til å lage masker, bannere, kostymer og andre objekter du kan bruke i paraden.

Karnevalsparaden vil bevege seg i en revolusjon (en hel sirkel) gjennom Oslo sentrum som binder sammen historiske steder og hendelser fra 150 år med antirasistisk bevegelse i Norge og hendelser som har vært formende for utviklingen av et multikulturelt samfunn basert på ideene om likestilling, sosial rettferdighet og frihet for alle.

GATA ER VÅR – SÅ LA OSS TA DEN TILBAKE OG BRUKE DEN!

KARNEVALET er organisert av Carnival Union og utviklet i samarbeid med bl.a. Interkulturelt Museum, HUMAN International Documentary Film Festival og over 50 kunstnere og kunstnergrupper, skoler og organisasjoner, og prosjektet er støttet av KORO, Kulturrådet, Billedkunstnernes Verdelagsfond og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

www.karnevalet.no

DELTAKERE:

Nawar Alnaddaf, Jak Makdis & Basel Kosa, DNA? AND?, Det Elekstriske Korps (Øyvind Mellbye & Einar Goksøyr Åsen), Ásmundur Ásmundsson, Sara Baban, Katarina Blad Barbosa, Mona Bentzen, Christian Blandhoel, Jennie Bringaker, Mattias Cantzler, Christina Christensen, Kinetic Brass Colllective, Ali Djabbary, Anders Eiebakke, Sindre Eivindsen, TENTHAUS (Helen Eriksen, Ebba Moi & Stefan Schröder), Uma Tjelta Feed, HUMAN International Documentary Film Festival, Thierry Geoffroy, Gluklya
Nesodden Land of the Free (Anita Hilestad, Maria Kartveit, Christina Christensen, Else Krogh Hansen), Gareth Hawkins, Johanne Bøckmann & Ingeborg Henriksen, Ingvild Holm, HEKSERIET (Aksel Høgenhaug, Harald Kolaas, Ingelin Krogh, Risto Holopainen), Stine Marie Jacobsen, Luanda Carneiro Jacoel, Guerrilla Plastic Movement (Pippip Ferner, Toril Rygh, Gry-Hege Johansen, Christine Istad, Vibeke Vigeland, Hanne Ekern, Hilde Kjepso), Joana Gelazyte & Tim Kliukoit, GUTTA (Desiree Vaksdal, Mari Woll, Hanne Frostad Håkonsen, Rina Rosenqvist, Tone Kittelsen, Siri Jøntvedt, Ann-Christin Kongsness), Kirsty Kross, Oslo Living Lab, Maja Lagerdahl, HOTBOX (Morten Minothi & Kenneth Langås), Linn Haldrup Lorenzen, Macabaret, Malo, Elisabeth Medbøe, Interkulturelt Museum, Victor Mutelekesha, De Naive, Nayla Naoufal, Subvertising Norway, Malin Bülow & Andreas Hald Oxenvad, Ivan Andre Paulsen, Vladan Jeremic & Rena Rädle, Carnival Union (Venke Aure, Hanan Benammar, Gidsken Braadlie, Camilla Dahl, Marius von der Fehr, Lisa Pacini, Pia Maria Roll), Line Sanne, Birgitte Sigmundstad, Marit Silsand, Kamilla Skrinde, Helene Torp, Transcultural Art Productions (TrAP), Calu Carlos Tsemane, Cirkus Verdensteatret, TheLab (Kim Elin Olsen & Niamh Williamson), Dariusz Wojdyga, Osama Zatar, Spikersuppa Lydgalleri, First Supper Symposium, Vandaler forening, New Frontiers, og flere…!


English version -

KARNEVALET – JOIN OUR INTERCULTURAL PROTEST!

Fastelavn, 3rd of March 2019

Start 15h from Vaterlandsbrua ➝ Oslo S ➝ Fridtjof Nansens Plass ➝ Eidvollsplass ➝ Youngstorget ➝ Arrival ca 17h30 Vaterlandsbrua

17h30-21h00 Street festival!

21h00-00h00 After Party at Dattera til Hagen!
www.facebook.com/events/107…

KARNEVALET is a celebration of the multicultural society that Oslo has become and a protest against racism, islamophobia and discrimination.

Art, creativity, freedom and diversity are vital elements for living in a vibrant democratic society. We are therefore inviting artists, activists, schools, organisations and every groups or individuals to gather around these values at fastelavn, the 3rd of March 2019 at 15h, at Vaterlandsbrua.

Bring your most experimental, imaginative, metamorphic, poetical or provocative creations, or simply come as you are!
We have also invited artists to make banners, costumes and other elements that you can wear, carry or interact with.

The carnival parade will then move in one revolution (a full circle) through the city center symbolically connecting historical places and events of 150 years of the anti-racist movement of Norway as well as events that have been key to establishing a multicultural society, based on the idea of equality, social justice and freedom for all.

THE STREETS BELONG TO US – SO LET’S TAKE THEM BACK AND USE THEM!

KARNEVALET is organized by Carnival Union and made in collaboration with a.o. Interkulturelt Museum, HUMAN International Documentary Film Festival and over 50 artists, schools and organisations and is supported by KORO, Kulturrådet, Billedkunstnernes Verdelagsfond and Bildende Kunstneres Hjelpefond.

PARTICIPANTS:

Nawar Alnaddaf, Jak Makdis & Basel Kosa, DNA? AND?, Det Elekstriske Korps (Øyvind Mellbye & Einar Goksøyr Åsen), Ásmundur Ásmundsson, Sara Baban, Katarina Blad Barbosa, Mona Bentzen, Christian Blandhoel, Jennie Bringaker, Mattias Cantzler, Christina Christensen, Kinetic Brass Colllective, Ali Djabbary, Anders Eiebakke, Sindre Eivindsen, TENTHAUS (Helen Eriksen, Ebba Moi & Stefan Schröder), Uma Tjelta Feed, HUMAN International Documentary Film Festival, Thierry Geoffroy, Gluklya
Nesodden Land of the Free (Anita Hilestad, Maria Kartveit, Christina Christensen, Else Krogh Hansen), Gareth Hawkins, Johanne Bøckmann & Ingeborg Henriksen, Ingvild Holm, HEKSERIET (Aksel Høgenhaug, Harald Kolaas, Ingelin Krogh, Risto Holopainen), Stine Marie Jacobsen, Luanda Carneiro Jacoel, Guerrilla Plastic Movement (Pippip Ferner, Toril Rygh, Gry-Hege Johansen, Christine Istad, Vibeke Vigeland, Hanne Ekern, Hilde Kjepso), Joana Gelazyte & Tim Kliukoit, GUTTA (Desiree Vaksdal, Mari Woll, Hanne Frostad Håkonsen, Rina Rosenqvist, Tone Kittelsen, Siri Jøntvedt, Ann-Christin Kongsness), Kirsty Kross, Oslo Living Lab, Maja Lagerdahl, HOTBOX (Morten Minothi & Kenneth Langås), Linn Haldrup Lorenzen, Macabaret, Malo, Elisabeth Medbøe, Interkulturelt Museum, Victor Mutelekesha, De Naive, Nayla Naoufal, Subvertising Norway, Malin Bülow & Andreas Hald Oxenvad, Ivan Andre Paulsen, Vladan Jeremic & Rena Rädle, Carnival Union (Venke Aure, Hanan Benammar, Gidsken Braadlie, Camilla Dahl, Marius von der Fehr, Lisa Pacini, Pia Maria Roll), Line Sanne, Birgitte Sigmundstad, Marit Silsand, Kamilla Skrinde, Helene Torp, Transcultural Art Productions (TrAP), Calu Carlos Tsemane, Cirkus Verdensteatret, TheLab (Kim Elin Olsen & Niamh Williamson), Dariusz Wojdyga, Osama Zatar, Spikersuppa Lydgalleri, First Supper Symposium, Vandaler forening, New Frontiers, and more…!

www.karnevalet.no

Legg til ekstern kalender…