Love dares you to care for the people on the edge of the night

(For English please scroll down)

«love dares you to care for the people on the edge of the night»
- et samarbeid mellom Oslo Kunstforening og Martin White, Pro Sentret og PION

Alle er invitert til å delta i en åpen diskusjon fasilitert av interesseorganisasjoner for sexarbeidere og Oslo Kunstforening. Målsetningen er å finne måter for offentlige kulturinstitusjoner å sameksistere med sexarbeid i Kvadraturen på og for å uttrykke solidaritet med sexarbeidere i området.

Samtalen vil inkludere representanter fra kunstinstitusjoner i byområdet Kvadraturen, som Stina Högkvist og Geir Haraldseth (Nasjonalmuseet), Hilde Lunde (Tegnerforbundet), Marianne Hultman (Oslo Kunstforening) med flere; samt fra Pro Sentret og PION – Sexarbeidernes Interesseorganisasjon.

Samtalen vil finne sted i utstillingen «Is this OK?» av Martin White & Matthew Berka og vil foregå på norsk/engelsk.

Arrangementet er en del av Kunst i Kvadraturens nye årsprogram i samarbeid med naboer i byområdet. Mer informasjon via www.facebook.com/osloartdistrict.«love dares you to care for the people on the edge of the night»
- a collaboration between Oslo Kunstforening and Martin White, Pro Sentret and PION

We invite the public to attend an open discussion facilitated by sex worker advocacy organisations and Oslo Kunstforening to find ways for public cultural institutions to coexist with sex work in Kvadraturen and express solidarity with sex workers in the area.

The conversation will include representatives from art institutions in Kvadraturen, such as Stina Högkvist and Geir Haraldseth (The National Museum), Hilde Lunde (Tegnerforbundet), Marianne Hultman (Oslo Kunstforening) and more; as well as from Pro Sentret and PION – Prostitutes’ Interest Group in Norway.

The conversation will take place within the exhibition «Is this OK?» by Martin White & Matthew Berka and will be held in Norwegian/English.

The event is part of the Oslo Art District (Kunst i Kvadraturen) new annual program in collaboration with neighbours in the Kvadraturen-area. More information via www.facebook.com/osloartdistrict.

Legg til ekstern kalender…