Koppen & Jorkjen - Soft Awakening

Seedlings!

Come; for everything is now ready.
It has been long since the ripe fruits dropped their pearl shaped seeds. We shake the winter off. Stretch your tiny arms! Can you feel the sunlight? The sudden change in the breeze? Something lukewarm in your pocket?

Photosynthesis has never been easier. Do you like succulent fruits?

There are stories told that need to be retold for arbitrary reasons.

The space is a temporary place
Where actions act like transactions
For a house of contemplation and celebration

We are mere mortals, but we dress for the occasion. Let’s clap in syncopation to the rhythm of nature. The attempt at courtship is primal. Consume the figs and pinecones of yesterday.

We need you to need us, together.


Koppen & Jorkjen is a Norwegian performance duo consisting of Henrik Koppen and Finn Adrian Jorkjen. They present ritualistic performances and radio plays that become a part of their own, ever growing mythology.

For this exhibition at Galleri Kladden they will build an installation that will be incorporated in a live performance during the opening.

VERNISSAGE
Thursday 21.03, 19:00, Performance: 19:30

OPENING HOURS
Friday 22.03 17:00-20:00
Saturday 23.03 12:00-16:00
Sunday 24.03 12:00-16:00

koppenjorkjen.com

instagram.com/koppenjorkjen

www.gallerikladden.com

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Stiklingar!

Kom, for alt er ferdig.

Det er alt lenge sidan mogne frukter slapp dei perleforma frøa sine. Vi ristar av oss vinteren. Strekk dei ørsmå armane dine! Kjenner du sola? Korleis brisen brått endra seg? Eit lunkent objekt i lomma?

Fotosyntesen har aldri vore lettare. Likar du saftige frukter? Gjer du verkeleg det?

Historiene blir fortalde, og dei treng å bli fortalde om att og om att.

Gjennom tankar, ord og gjerningar

Bygger vi eit hus for feiringar

Vi er verdslege, men vi kler oss etter omstenda. Lat oss klappe i synkoper til naturens rytmer! Friarforsøka er ur-menneskelege. Vi sluker gårsdagens fiken og kongler.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Koppen & Jorkjen er ein norsk performance-duo bestånde av Henrik Koppen og Finn Adrian Jorkjen. Dei presenterer rituelle performancar og høyrespel som blir ein del av deira eigen, ekspanderande mytologi.

Til utstillinga i Galleri Kladden vil dei bygge ein installasjon som blir inkorporert i ein live performance på opninga.

VERNISSAGE
Torsdag 21.03, 19:00, Performance: 19:30

ANDRE OPNINGSTIDAR
Fredag 22.03 17:00-20:00
Lørdag 23.03 12:00-16:00
Søndag 24.03 12:00-16:00

koppenjorkjen.com

instagram.com/koppenjorkjen

www.gallerikladden.com

Legg til ekstern kalender…